Så behandlas dina personuppgifter när du är medlem i Sk Ågesta.

För att kunna hantera ditt medlemskap behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar får vi direkt av dig i samband med att du betalar in medlemsavgiften.

Medlemsregistret har vi för att kunna nå dig i klubbens verksamhet, kontrollera medlemskap mot Svenska Schäferhundklubben, att kontrollera att medlemsavgiften till SK Ågesta betalas in samt vid ansökan om kommunala/statliga/SISU bidrag.

Vid funktionärsuppdrag kan även personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter behöva publiceras offentligt. 

Vi tillämpar GDPR, dataskyddsförordningen, när vi behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du är medlem hos oss. När ditt medlemskap upphör raderas personuppgifterna ur medlemsregistret efter årsmötet som hålls i februari nästkommande år.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Sk Ågesta. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ut de personuppgifter vi har sparat om dig kan du vända dig till Sk Ågestas ordförande genom att skicka e-post.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

I nedan länk hittar du Svenska brukshundklubbens medlemsvillkor

http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/